aktuality

Program Domu remesiel

Program Domu remesiel   Marec - Apríl 2020 Marec 2020     04.03.   Razítkovanie textilu / keramika 11.03.   Servítková technika/ keramika 18.03.   Nunopl
viac...

Boli to práve remeselníci, ktorí v minulosti preslávili Ľupču takmer v celej strednej Európe. Skoro nad každou bránou visela firmená tabuľa. Pracovali tu debnári, kolári, stolári, kováči, nožiari, zvonolejári, klampiari, tehliari, hrnčiari, kachliari, garbiari, obuvníci, kožušníci, krajčíri, farbiari. Nechýbal mlyn, pekár alebo cukrár. Remeselníci sa spájali do cechov a neskôr vznikali továrne.

O historických remeslách v Ľupči a histórii obce ako takej sa dočítate v monografiách obce (prvá vyšla v roku 1990, druhá v roku 2010). Na tejto stránke sme zaznamenali spomienky samotných Ľupčanov, buď ešte žijúcich remeselníkov alebo ich potomkov alebo pamätníkov.