aktuality

Program Domu remesiel

Program Domu remesiel   Marec - Apríl 2020 Marec 2020     04.03.   Razítkovanie textilu / keramika 11.03.   Servítková technika/ keramika 18.03.   Nunopl
viac...
sa nachádza v Ligasovie dome - pôvodnom remeselníckom (garbiarskom) dome na námestí SNP č. 14.
 
 
Prevádzka Domu remesiel začala v roku 2003 ako výsledok spolupráce dvoch občianskych združení: Mestečko a Turisticko – relaxačný team. Pre verejnosť bol prvýkrát otvorený na Turíčnom jarmoku – 7. júna 2003 (ukážky textilnej dielne, ukážky kováčskej dielne, paličkovanie, pletenie košíkov a i.)
 
Dom remesiel pracuje na dobrovoľnej báze.
Pravidelné stretnutia sa konajú každú stredu od 17.00 do 19.30 hod.
 
Každoročne sa koná veľkonočný, letný a predvianočný týždeň remesiel.
Skupinové návštevy Domu remesiel mimo určených termínov (poldňové, dňové, prípadne viacdňové) je potrebné vopred dohodnúť s vedením Domu remesiel na nižšie uvedených telefónnych číslach.
 
V súčasnosti si môžete v Dome remesiel vyskúšať viaceré techniky v textilnej dielni, keramickej dielni, výrobobu predmetov z líhaného skla, smaltované ozdoby a šperky, pletenie košíkov z pedigu, ručnú výrobu papiera a iné techniky.
V roku 2009 bola v Dome remesiel otvorená Izbica remeselných tradícií, kde môžete vidieť expozíciu historických remesiel v obci, ale aj výrobky súčasných ľupčianskych umeleckých remeselníkov.
 
Kontakty:
textilná dielňa – Jana Krížová (0911-180 262), Jarmila Jánošová (0908-193 281)
keramická dielňa – Vladimír Jánoš (0905-407473)
 
 
Naša vízia v budúcnosti
Chceme zrekonštruovať a oživiť celý dom. Postupne zriadiť ďalšie dielne, napr. kováčsku a  odlievačskú.
- - -
Dom remesiel si môžete pozrieť vo fotografiách v časti Galéria.
- - -
 
 
    
Program Domu remesiel nájdete v aktualitách
 
 
         
Pravidelné stretnutia sa konajú každú stredu o 17:00 hod.
Návštevy Domu remesiel pre väčšie skupiny mimo stredy si môžete dohodnúť dopredu
telefonicky u p. Krížovej (048-4196938, 0911-180262).
 
Vaše názory a námety k programu Domu remesiel, prípadne dojmy z návštevy Domu remesiel môžete vyjadriť vo "Fóre" (cez hlavné menu). Pomôže nám to pri zostavovaní programu Domu remesiel. Ďakujeme.

Tešíme sa na Vašu návštevu!