aktuality

Program Domu remesiel

Program Domu remesiel   Marec - Apríl 2020 Marec 2020     04.03.   Razítkovanie textilu / keramika 11.03.   Servítková technika/ keramika 18.03.   Nunopl
viac...

Nad ľavým brehom Hrona južne od obce sa týči strmý Šupín. Početné bralá, skalné vežičky, bašty a skalné okná pripomínajú ruiny starého rozpadnutého hradu. Preto je Šupín opradený mnohými povesťami, ktoré okrem iného hovoria aj o nevídaných pokladoch v jeho útrobách. Tento vrch však nebol záujmom baníkov, pretože je tvorený prevažne dolomitmi - usadenými horninami, ktoré neskrývajú v sebe rudné žily. Mocné súvrstvia boli pri horotvorných pohyboch zvrásnené a polámané.

Predmetom ochrany sú predovšetkým zachovalé 140 - ročné lesné spoločenstvá dealpínskych a holých bučín, s geomorfologicky významnými a scenericky pôsobivými skalnými útvarmi z dolomitických vápencov. Hodnotu územia znásobuje výskyt dealpínskych druhov, ako prvosienka holá (Primula auricula), ostrevka vápnomilná (Sesleria albicans) a iných významných druhov flóry: horčičník Wittmannov (Erysimum wittmannii), prilbica moldavská (Aconitum moldavicum), poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica), kavyľ pôvabný (Stipa pulcherrima), lomikameň metlinatý (Saxifraga paniculata), rozchodníkovec najväčší (Hylotelephium maximum). Je to významný hniezdny biotop výra skalného a krkavca. Rezervácia bola vyhlásená v roku 1998 na ploche 11,89 ha.