aktuality

Venujte 2% Domu remesiel

Podporte činnosť Domu remesiel! Venujte 2% dane.    Potrebné údaje do Vyhlásenia: Názov: Občianske združenie Mestečko právna forma: občianske združenie IČO: 35991721 Sídlo (obec):
viac...

Voskovaná batika/keramika

08.04.2015
    Program Domu remesiel Apríl 2015                    Apríl 2015 08.04.201
viac...
Kto sme a kedy sme vznikli?
Občianske združenie Mestečko je nezisková mimovládna organizácia, ktorá vznikla v decembri v roku 1999.
 
Prečo Mestečko?
Slovenská Ľupča je bývalé kráľovské mestečko. Pri vzniku mesta pôsobili dve mestotvorné centrá: hrad a kláštor, medzi ktorými sa postupne rozrastalo mestečko. Obyvatelia mestečka sa venovali najmä remeslám. V 18. a 19. storočí tu pôsobili debnári, čižmári, obuvníci, hrnčiari a kachliari, stolári, šindliari, kotlári, kováči a uhliari, farbiari, mlynári a pekári, pivovarníci, pltníci, výrobcovia papiera. V mestečku sa usporadúvali jarmoky, hrávali ochotnícke divadlá.
 
Dnes je medzi nami stále menej ľudí, ktorí majú záujem o tradičný spôsob života našich predkov, o ich kultúrne dedičstvo. Pomaly sa vytráca záujem o spoločenský a kultúrny život.
 
Združenie napomáha oživovať niekdajšie mestečko.
 
 
Čo je naším poslaním?
Poslaním združenia je ochrana a zveľaďovanie kultúrno-historického a prírodného dedičstva obce Slovenská Ľupča a jej blízkeho okolia s cieľom zachovať ho pre budúce generácie a zvyšovanie záujmu občanov pre spoločenský a kultúrny rozvoj obce.
 
· ochrana kultúrno-historických a prírodných hodnôt,
· zviditeľnenie kultúrno-historických a prírodných hodnôt doma i v zahraničí,
· podporovanie tradičných remesiel a ľudového umenia a folklóru,
· podporovanie agroturistiky,
  . environmentálna výchova a osvetová činnosť.
- - -