aktuality

enkaustika, keramika

04.11.2015
Program Domu remesiel November-December 2015 November 2015  04.11.2015  enkaustika / keramika 11.11.2015  šibori-hodváb / keramika 18.11.2015  adventné vence / keramika 25.11.2015&nbs
viac...
Kto sme a kedy sme vznikli?
Občianske združenie Mestečko je nezisková mimovládna organizácia, ktorá vznikla v decembri v roku 1999.
 
Prečo Mestečko?
Slovenská Ľupča je bývalé kráľovské mestečko. Pri vzniku mesta pôsobili dve mestotvorné centrá: hrad a kláštor, medzi ktorými sa postupne rozrastalo mestečko. Obyvatelia mestečka sa venovali najmä remeslám. V 18. a 19. storočí tu pôsobili debnári, čižmári, obuvníci, hrnčiari a kachliari, stolári, šindliari, kotlári, kováči a uhliari, farbiari, mlynári a pekári, pivovarníci, pltníci, výrobcovia papiera. V mestečku sa usporadúvali jarmoky, hrávali ochotnícke divadlá.
 
Dnes je medzi nami stále menej ľudí, ktorí majú záujem o tradičný spôsob života našich predkov, o ich kultúrne dedičstvo. Pomaly sa vytráca záujem o spoločenský a kultúrny život.
 
Združenie napomáha oživovať niekdajšie mestečko.
 
 
Čo je naším poslaním?
Poslaním združenia je ochrana a zveľaďovanie kultúrno-historického a prírodného dedičstva obce Slovenská Ľupča a jej blízkeho okolia s cieľom zachovať ho pre budúce generácie a zvyšovanie záujmu občanov pre spoločenský a kultúrny rozvoj obce.
 
· ochrana kultúrno-historických a prírodných hodnôt,
· zviditeľnenie kultúrno-historických a prírodných hodnôt doma i v zahraničí,
· podporovanie tradičných remesiel a ľudového umenia a folklóru,
· podporovanie agroturistiky,
  . environmentálna výchova a osvetová činnosť.
- - -